top of page

HOE GAAT PICTURETHIS OM MET JE GEGEVENS ?

Om je op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van PictureThis bewaren we jouw persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de op dat moment actuele nationale wet- en regelgeving. Je hebt recht op inzicht in de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de gegevensverwerking en de rechten die je hebt. PictureThis zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.
 

Wat wordt verwerkt?
PictureThis verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:
achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 

Wanneer?
PictureThis verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als:

– je daarvoor toestemming hebt gegeven;
– het wettelijke verplicht is;
– er een gerechtvaardigd belang is, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van activiteiten van PictureThis.
 

Gebruik:
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

– facturatie
– afleveren diensten
– informatie over wijzigen diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven van PictureThis
– uitvoering wettelijke verplichtingen
 

Delen met derden
PictureThis deelt je gegevens slechts om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die, in onze opdracht, je gegevens verwerken sluiten wij een verwerkers-overeenkomst, waarin deze organisaties aangeven te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Picture This blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Bewaarduur
PictureThis zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Wij bewaren je gegevens tenzij je schriftelijk aangeeft daar geen prijs meer op te stellen. 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van je gegevens te vragen. Hiertoe kun je contact opnemen met PictureThis via picturethisdenhaag@gmail.com
 

Intrekken toestemming
Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dit kan alleen als dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of onnodig de grondrechten van PictureThis schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Indien je een contract ondertekend hebt (in het kader van gebruik van de foto’s en portretrecht, zoals een model release en/of quit claim) dan is hiermee je recht op intrekking van toestemming vervallen.

 

Gebruik van cookies op website
PictureThis gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
 

Beveiliging persoonsgegevens
PictureThis neemt passende maatregelen om je gegevens te beschermen. In geval van datalek zal PictureThis de gevolgen hiervan zo veel mogelijk beperken. PictureThis meldt het datalek, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor de betrokkenen neemt PictureThis contact op met deze betrokkenen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met PictureThis.

© PictureThis/ DuPho, juni 2020

bottom of page